🎉 Denne uka: 25% på alt | Nyhet: Betal med Vipps ❤️

×

Abonnementsbetingelser

1 Generelt

1.1 Autolikes.no gjør en abonnementsbasert netttjeneste tilgjengelig på autolikes.no. Ved å bruke autolikes vil du motta likes på alle nye bilder på Instagram.

1.2 Disse bruksvilkårene gjelder for avtaler mellom Autolikes.no og brukeren angående tjenesten.

1.3 Disse vilkårene utgjør samlet avtalen som er gyldig mellom brukeren og Autolikes.no. For å få tilgang til tjenesten må brukeren lese og godta avtalen.

1.4 Når Avtalen er inngått vil autolikes.no sende en bekreftelse på dette til e-postadressen som Brukeren har oppgitt i forbindelse med Brukerens registrering av en brukerkonto i henhold til punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten gir brukeren tilgang til Autolikes.no-abonnementer. Som en del av dette abonnementet har du rett til å poste opptil 40 innlegg innenfor den månedlige perioden og motta vår tjeneste. Skulle du overskride denne grensen på 40 innlegg, vil tjenesten automatisk bli satt på pause. Tjenesten vil bli gjenopptatt ved starten av den neste abonnementsperioden, hvor du igjen vil ha 40 innlegg tilgjengelig. Det er mulig å motta våre tjenester for mer enn 40 innlegg i den månedlige perioden ved å kjøpe ekstra abonnementer. To abonnementer vil gi 80 innlegg i måneden. Tre abonnementer vil gi 120 innlegg i måneden osv.

3 Adgang til Tjenesten

For å få tilgang til tjenesten må brukeren registrere en brukerkonto på nettbutikken (se også punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn og password

4.1 En brukerkonto kan registreres på Nettbutikken.

4.2 Brukeren er ansvarlig for at opplysningene som gis er korrekte ved registreringstidspunktet. Ved registrering kan Bruker kun gi opplysninger om egne betalings- og kredittkort.

4.3 Ved registrering må Brukeren oppgi brukernavn og passord (heretter “påloggingsinformasjon”). Brukerens påloggingsinformasjon er personlig og kan ikke brukes av andre. Brukeren må lagre påloggingsinformasjonen på et sikkert sted slik at andre ikke kan få uautorisert tilgang til den. Brukeren er ansvarlig for all bruk av sin brukerkonto ved bruk av brukerens påloggingsinformasjon.

4.4 Hvis brukeren mistenker ulovlig bruk av brukerens påloggingsinformasjon, må brukeren umiddelbart varsle Autolikes.no og endre passordet.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for bruk av Tjenesten skal betales i henhold til gjeldende prisliste tilgjengelig på Nettbutikken.

5.2 Betaling for abonnementet skjer på forhånd hver måned

5.3 Brukeren må betale for abonnementet via betalingsmidlet som tilbys av Autolikes.no på nettbutikken. Brukeren forplikter seg til å signere nødvendige dokumenter og ha tilstrekkelige midler til betaling tilgjengelig via valgt betalingsmåte på hver betalingsdato.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Autolikes.no forbeholder seg retten til å endre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Endringen må varsles til brukeren senest tretti (30) dager før endringen trer i kraft. Ved slike endringer har Bruker rett til å si opp abonnementet med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom Bruker ikke sier opp abonnementet før endringen trer i kraft, må det anses som aksept av endringen. Endringer som åpenbart er til fordel for Brukeren gjelder umiddelbart uten oppsigelsesrett for Brukeren.

6.2 Ved oppsigelse av brukeren i henhold til denne klausulen. 6, og brukeren har betalt for en periode etter slutten av abonnementet, vil autolikes.no refundere det overskytende beløpet innen tretti (30) dager fra slutten av abonnementet. Informasjon til brukere om endringer og refusjoner

7 Fortrydelsesret

Ved å inngå denne avtalen samtykker Bruker i at Tjenesten leveres direkte og at innholdet på Nettbutikken umiddelbart gjøres tilgjengelig for Brukeren. Brukeren samtykker også i at det ikke gjelder noen angrerett etter forbrukeravtaleloven vedrørende Tjenesten og Avtalen så snart levering av Tjenesten har startet. Dersom Brukeren har inngått denne Avtalen og levering av Tjenesten er påbegynt, men Brukeren ikke lenger ønsker å bruke Tjenesten eller være bundet av Avtalen, må Brukeren si opp Avtalen i henhold til punkt 8 nedenfor. av produktet uten samtidig å gi autolikes.no tydelig beskjed om dette.

8 Aftalens løbetid og opsigelse

8.1 Abonnementsavtaler for tjenesten er signert for en abonnementsperiode på én (1) måned, og forlenges automatisk med én (1) måned av gangen inntil brukeren eller Autolikes.no sier opp abonnementet i samsvar med disse vilkårene. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet ved slutten av den sist betalte perioden. Det er derfor ingen refusjon av betalte gebyrer.

8.2 Dersom brukeren ønsker å si opp avtalen i løpet av gratisperioden, vil likes stoppe med umiddelbar virkning.

8.3 I tillegg til det ovennevnte har autolikes.no rett til å kansellere avtalen med umiddelbar virkning, og samtidig gjøre tjenesten utilgjengelig for brukeren, hvis: (a) brukerens betaling er forsinket med minst syv (7) ) dager (se avsnitt 6.7); (b) brukeren er insolvent eller det er rimelig grunn til å tro at brukeren kan bli insolvent; (c) ulovlig bruk av tjenesten finner sted, eller det er rimelig grunn til å tro at slik ulovlig bruk finner sted;

9 Tvister

Hvis brukeren, uansett årsak, er misfornøyd med tjenesten, kan brukeren selvfølgelig kontakte autolikes.no for å sende inn en klage. Partene må i første omgang forsøke å løse tvister som kan oppstå på grunn av Avtalen ved minnelig ordning. Hvis partene ikke kan komme til enighet, må tvisten avgjøres av en norsk domstol og være underlagt norsk lov. Brukeren har rett som forbruker til å få tvisten avgjort ved tingretten på det sted hvor brukeren har domsmyndighet. Brukeren kan også rette klager til Forbrukerklagenemnda.

10 Kontaktoplysninger

Brukeren kan kontakte autolikes.no på mail@autolikes.dk

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøker nettstedet vårt, samles det inn informasjon om deg, som brukes til å tilpasse og forbedre innholdet vårt og for å øke verdien av annonsene som vises på nettstedet. Hvis du ikke ønsker at informasjon skal samles inn, bør du slette informasjonskapslene dine og avstå fra videre bruk av nettstedet. Nedenfor har vi utdypet hvilken informasjon som samles inn, formålet og hvilke tredjeparter som har tilgang til den.

Cookies
Nettstedet bruker «cookies», som er tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobiltelefon etc. følgelig med det formål å gjenkjenne det, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som f.eks virus.

Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan annonser bli mindre relevante for deg og vises oftere. Du kan også risikere at nettsiden ikke fungerer optimalt og at det er innhold du ikke får tilgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personopplysninger er all slags informasjon som kan tilskrives deg i en eller annen grad. Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn og behandler en rekke slik informasjon. Dette skjer f.eks. av general tilgang til innhold hvis du melder deg på vårt nyhetsbrev, deltar i konkurranser eller undersøkelser, registrerer deg som bruker eller abonnent, ellers bruker tjenester eller foretar kjøp via nettsiden.

Vi samler inn og behandler vanligvis følgende typer informasjon: En unik ID og teknisk informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plassering og hvilke sider du klikker på (interesser). I den grad du gir uttrykkelig samtykke til dette og selv legger inn opplysningene, behandles også følgende: Navn, telefonnummer, e-post, adresse og betalingsopplysninger. Dette vil typisk være i forbindelse med opprettelse av innlogging eller ved kjøp.

Sikkerhed
Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak mot at dine opplysninger utilsiktet eller ulovlig blir slettet, publisert, tapt, forringet eller kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med loven.

Formål
Informasjonen brukes til å identifisere deg som bruker og vise deg de annonsene som mest sannsynlig vil være relevante for deg, for å registrere dine kjøp og betalinger, og for å kunne yte tjenestene du har etterspurt, som f.eks. å sende et nyhetsbrev. I tillegg bruker vi informasjonen til å optimalisere våre tjenester og innhold.

Periode for opbevaring
Informasjonen oppbevares i den tidsperioden loven tillater og vi sletter den når det ikke lenger er nødvendig. Perioden avhenger av informasjonens art og bakgrunnen for lagring. Det er derfor ikke mulig å angi en generell tidsramme for når informasjon slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din bruk av nettsiden, hvilke annonser du mottar og ev klikk på, geografisk plassering, kjønn og alderssegment osv. utleveres til tredjeparter i den grad denne informasjonen er kjent. Du kan se hvilke tredjeparter som er involvert i avsnittet om “informasjonskapsler” ovenfor. Informasjonen brukes til annonseringsmålretting.

Vi bruker også en rekke tredjeparter til å lagre og behandle data. Disse behandler kun informasjon på våre vegne og kan ikke bruke den til egne formål.

Formidling av personopplysninger som navn og e-post mv. vil bare skje hvis du samtykker til det. Vi bruker kun databehandlere i EU eller i land som kan gi din informasjon tilstrekkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også når som helst protestere mot bruk av informasjon. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt for at opplysninger om deg skal behandles. Dersom opplysningene som behandles om deg er feil, har du rett til å få dem rettet eller slettet. Forespørsler om dette kan gjøres til: mail@autolikes.dk. Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, har du også mulighet til å kontakte Datatilsynet.